Nevjabai Hitkarini Education Society

Bramhapuri, Dist - Chandrapur

Management Body

Smt. Snehalatabai Bhaiya

( President )

 

 

Shri. Prakash Bhaiya

( Vice President )

 

Shri. Ashok Bhaiya

( Secretory )

Shri. Bhashkar Urade

( Co Secretary )

Shri. Rakesh Karhade

( Koshdhyksh )

Shri. Subhash Bajaj

( Member )

Shri. Govindarav Zanwar

( Member )

Shri. Atul Bhaiya

( Member )

Shri. Girdharilal Kela

( Member )

Shri. Prashant Bhaiya

( Member )

 

Shri. Mohanlalji Bhaiya

( Member )

Shri. Gaurav Bhaiya

( Member )

 

Shri. Gopal Bhaiya

( Member )