Our Inspiration

Founder President

 

Bramhalin vandaniya

Rashtrasant Tukdoji Maharaj

 

Our Inspiration

Late Nevjabai Bhaiya

 

Founder

Apostle Late Karmyogi Bramhalin

Madangopalji Bhaiya

Ex-President

Late Shri. Hiralalji Bhaiya

(Ex-MLA)

Immediate Past President

Late Shri. Kisanlalji Bhaiya