News

UPCOMMING EVENTS

विद्यापीठस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा (सत्र २०२१ – २०२२ ) दिनांक : गुरुवार , २४ मार्च २०२२ वेळ : सकाळी १०:०० Read more